A Rich Brew: How Cafés Created Modern Jewish Culture

הסופר והאנתרופולוג שחר מ. פינסקר בוחן את בתי הקפה של ברלין, אודסה, תל אביב, ניו יורק וינה וורשה במאה ה-20, במטרה לחקור את מקורות והתפתחות התנועה היהודית והישראלית המודרנית, בפרט בתחום הספרות. פינסקר מזהה את בתי הקפה כתשובה למידור הקהילות היהודיות ממועדונים פרטיים, באופן שסיפק מרחב ציבורי למפגש ומחשב משותף. בעזרת שימוש בטקסטים ספרותיים, מאמרי עיתונים, זיכרונות, מכתבים אישיים, תמונות ואומנות, מתאפשרת גישה נדירה למרחבים הללו. הספר מתאר את יחסי הגומלין בין כותבים יהודים, אנשי אופוזיציה ואקדמאים בינם לבין עצמם ולבין הציבור שאיננו יהודי בבתי הקפה והשפעתם על התרבות היהודית המודרנית.

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • שחר מ. פינסקר
  • הוצאה לאור
  • New York University Press
  • שנת ההוצאה
  • 2018
  • עמודים
  • 371

ספרים נוספים