Allah's Sun Over the Occident

Allah's Sun Over the Occident

סיגריד הונקה, סופרת ילידת גרמניה, פרסמה יצירת מופת היסטורית זו בשפה הגרמנית בשנת 1962. ספרה חוקר את ההיסטוריה הערבית והשפעתה על המערב בתחומי המדעים וההמצאות, ובוחן את הקשר בין הקידמה והתפתחות השפות המודרניות לתרבות האיסלמית הערבית.

Allah's Sun Over the Occident
Allah's Sun Over the Occident

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • סיגריד הונקה
  • הוצאה לאור
  • Dar Sader
  • שנת ההוצאה
  • 1962
  • עמודים
  • 563
Allah's Sun Over the Occident
Allah's Sun Over the Occident
כריכת הספר Allah's Sun Over the Occident
Allah's Sun Over the Occident

ספרים נוספים באותו נושא