Concepts in Wine Chemistry

ייצור יין הוא בה בעת אמנות ומדע. יאיר מרגלית פותח את הספר הזה בסיפור על הרצאה מאת חוקר היין החשוב פרופסור מ. א. אמרין (Amerine) באוניברסיטת קליפורניה בדייוויס. אמרין אמר שאילו היה יכול לחזור לאחור בזמן, הוא היה מתחיל את קריירת הייננות שלו בלימודי כימיה. הספר הזה, ששם דגש על ההיבט המדעי, מסביר בפירוט את הכימיה שמאחורי ייצור היין באופן שמזכיר ספר לימוד לאוניברסיטה.

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • יאיר מרגלית
  • הוצאה לאור
  • Wine Appreciation Guild
  • שנת ההוצאה
  • 2012
  • עמודים
  • 556
כריכת הספר Concepts in Wine Chemistry

ספרים נוספים באותו נושא