Cookbook of the Jews of Greece
איור: ניקולס סטַברוּלָקיס

Cookbook of the Jews of Greece

ניקולס סטַברוּלָקיס, המנהל לשעבר של המוזיאון היהודי ביוון, עמל על שימור המתכונים של שארית הקהילה היהודית בת 2000 השנה של יוון לאחר השואה. בין 287 מתכונים כמו פֵּשֶה אֵן סַלטסָה (דגים ברוטב רוברב) שזור מידע על הטקסים הדתיים של הקהילה ועל ההיסטוריה שלה, לצד 80 איורים מאת המחבר.

Cookbook of the Jews of Greece
איור: ניקולס סטַברוּלָקיס
Cookbook of the Jews of Greece
איור: ניקולס סטַברוּלָקיס

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • ניקולס סטַברוּלָקיס
  • הוצאה לאור
  • Cadmus Press
  • שנת ההוצאה
  • 1986
  • עמודים
  • 266
Cookbook of the Jews of Greece
כריכת הספר Cookbook of the Jews of Greece. איור: ניקולס סטַברוּלָקיס
Cookbook of the Jews of Greece
כריכת הספר Cookbook of the Jews of Greece
Cookbook of the Jews of Greece
איור: ניקולס סטַברוּלָקיס

ספרים נוספים באותו נושא