Domestic life in Palestine

Domestic Life in Palestine

מרי אליזה רוג'רס כתבה בספרה על תושבי הארץ הערבים, היהודים והאירופאים, על הדרוזים והבדואים, ובעצם כל מי שהיה חלק מפסיפס החברה באותה תקופה, לאחר שביקרה בכפרים ובערים בלוויית אחיה שהיה סגן הקונסול הבריטי בחיפה באמצע המאה ה-19. היא תיארה בפרוטרוט את אורחות החיים והמנהגים השונים בקרב עדות שונות כמו חתונות, הלוויות, מאכלים מסורתיים וסעודות, תלבושות, חייטוּת ורפדוּת. כך היא הצליחה לחדור לעומק חיי היום-יום בבתים שונים והתוצאה היא טקסט מהחשובים ביותר להבנת המבנה החברתי ומנהגי תושבי הארץ.

הספר זמין בספריה של אסיף בשפה העברית והערבית.

Domestic life in Palestine

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • מרי אליזה רוג'רס
  • הוצאה לאור
  • Arab Institute for Research and Publishing
  • שנת ההוצאה
  • 1917
  • עמודים
  • 413
Domestic life in Palestine
Domestic life in Palestine
כריכת הספר Domestic life in Palestine

ספרים נוספים באותו נושא