Food in Arab Culture
Food in Arab Culture

Food in Arab Culture

לאחר שספריה הקודמים עסקו במטבח העיראקי והבגדדי, חוקרת התרבות נינה ג'אמיל עוקבת בספר זה אחר התעצבותה של התרבות הערבית – מימי הביניים ועד היום. דרך מאכלים ומנהגים, מחברת הספר ממפה את התרבויות השונות שהשפיעו על התפתחותה של התרבות הערבית – והתמזגו לתוכה, בפרט התרבות הפרסית ממזרח והתרבות הביזנטית ממערב. בכך היא מותחת קו המחבר ומקשר בין העבר להווה ובין המזרח למערב.


המלצתו של ד"ר ג'וני מנסור על הספר “Food in Arab Culture"


מחברת הספר, חוקרת התרבויות נינה ג'אמיל, כתבה מספר ספרים העוסקים במטבח העיראקי והבגדדי. בספר זה ("מאכלים בתרבות הערבית"), כשמו כן הוא, היא מתמקדת בהתפתחות החברה הערבית המוסלמית בתקופת ימי הביניים, תוך מתן דגש על ההשפעה של תרבויות חיצוניות שכנות – בפרט התרבות הפרסית (כיום האיראנית) ממזרח והתרבות הביזנטית (כיום היוונית) מהמערב. ג'אמיל חושפת אט אט כיצד פסיפס התרבויות המורכב הזה הוביל לשינויים בדפוסי התנהגות ומנהגים ויצר מאכלים חדשים שנכנסו לתוך התרבות והמטבח של מה שמכונה "המדינה הערבית המוסלמית", הנמתחת בין דמשק (מרכז המדינה האומיית) לבין בגדד (בירת המדינה העבאסית).

הספר יצא לפני כ-30 שנים, בשנת 1994, וחשיבותו נעוצה ביכולת של המחברת למפות את התרבויות השונות שהתנקזו לתוך התרבות הערבית – ועיצבו אותה. זו בהמשך השפיעה בעצמה על תרבויות אחרות, בעיקר אירופאיות.

Food in Arab culture

אזור גיאוגרפי זה, השוכן בין המערב למזרח, היה נתון להשפעה של תרבויות רבות. הבולטות בהן היו כאמור הפרסית והביזנטית, אך ג'אמיל מציינת גם את ההשפעות ההודיות ואפילו הסיניות ממזרח וכן גם את ההשפעה הרומית ממערב. כל אלו השפיעו על חיי היום-יום וכמובן גם על החגים ומנהגיהם, בדגש על מנות חדשות שצמחו או מאכלים קיימים שהתפתחו והשתדרגו כתוצאה מכך. בעצם כך, ג'אמיל למעשה מותחת קו המקשר בין התרבות המוסלמית של ימי הביניים לבין הבנת המאפיינים של התרבות בהווה. אגב, ההשפעה ניכרת לא רק בקרב המוסלמים, אלא גם בקרב הנוצרים, היהודים ושאר העדות והדתות שחיו ועדיין חיים במדינות הערביות המדוברות.

זהו אינו ספר רק של מאכלים, אלא ספר הבוחן מיזוג של תרבויות, קבלת רעיונות ומימושם במטבח ובחיי הפרט דרך הפריזמה של המטבח. תרבות הינה אבן יסוד לבניית קשרים בין עמים דרך מרכיביה השונים כמו אופנה, מנהגי חגים ומועדים – וכמובן דרך מאכלים. מכאן כי אוכל הוא תחום שמצד אחד מקשר בין תרבויות ומצד שני מתבסס על מפגשי תרבויות בדרכים שונות. כך ניתן ללמוד על מוכנותה של תרבות מסויימת – הערבית במקרה שלנו – לאמץ ולהכיל תרבויות אחרות ומרכיבים מהן.

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • נינה ג'מיל
  • הוצאה לאור
  • RIAD EL-RAYYES BOOKS
  • שנת ההוצאה
  • 1994
  • עמודים
  • 202
כריכת הספר Food in Arab Culture

ספרים נוספים באותו נושא