History of Syria: Including Lebanon and Palestine

History of Syria: Including Lebanon and Palestine

פיליפ חתי הוא היסטוריון לבנוני יליד 1886, וספרו מביא נקודת מבט מדהימה ומרתקת על ארכיאולוגיה והגיאוגרפיה של סוריה, לבנון ופלסטין – חבל ארץ עשיר מאוד באירועים היסטוריים ותרבותיים שהביא לעולם את השפה הכתובה, הולדתן של שלוש הדתות המונותאיסטיות המרכזיות, החלקאות והמסחר.

History of Syria: Including Lebanon and Palestine
History of Syria: Including Lebanon and Palestine

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • פיליפ חורי חתי
  • הוצאה לאור
  • Macmillan Company
  • שנת ההוצאה
  • 1951
  • עמודים
  • 749
History of Syria: Including Lebanon and Palestine
History of Syria: Including Lebanon and Palestine
כריכת הספר History of Syria: Including Lebanon and Palestine
History of Syria: Including Lebanon and Palestine

ספרים נוספים באותו נושא