The Arab World: Society, Culture, and State

The Arab World: Society, Culture, and State

המחבר הוא סוציולוג וסופר, יליד סוריה שגלה ממנה. הספר סוקר בצורה נרחבת את התרבות והחברה הערבית, החל מאמצע המאה ה-19, ומדגיש את השינויים הדינאמיים והדפוסים המגוונים המאפיינים את המזרח התיכון. גישתו של המחבר רדיקלית וביקורתית – הנובעת גם מתוך תפישתו האישית למה שבעיניו מצריך שינוי בחברה הערבית – והוא חושף חברה מורכבת ומקוטבת הנמצאת במצב של התהוות ושינוי.

הספר זמין בספריה של אסיף בשפה הערבית והאנגלית.

The Arab World: Society, Culture, and State

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • חלים ברכאת
  • הוצאה לאור
  • University of California Press
  • שנת ההוצאה
  • 1993
  • עמודים
  • 348
The Arab World: Society, Culture, and State
The Arab World: Society, Culture, and State
כריכת הספר The Arab World: Society, Culture, and State

ספרים נוספים באותו נושא