The Book of Jewish Food: An Odyssey from Samarkand to New York

חוקרת האוכל קלאודיה רודן משתמשת באוכל כדי לספר את סיפורו של העם היהודי בתפוצותיו השונות, בעזרת 800 מתכונים ופרקים העוסקים במזון העברי הקדום, בחוקי הכשרות, בהיסטוריה של הדלי הניו יורקי, ביהודי בבל וביהדות בוכרה. הספר מחולק לשני חלקים, אשכנזי וספרדי, ומקיף מגוון מטבחים, כמו אלה של גאורגיה, תימן וסין. "ספר האוכל היהודי" הוא בלי ספק אחד הספרים החשובים שנכתבו על אוכל יהודי בשפה האנגלית.

פרטי הספר

  • המחבר/ת
  • קלאודיה רודן
  • הוצאה לאור
  • Knopf
  • שנת ההוצאה
  • 1996
  • עמודים
  • 688
Cover of the Breaking Breads cookbook

ספרים נוספים באותו נושא